לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פטורים

מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
  364-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 19(ו)(3) לתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג – 2013
  360-2020 חברת תעופה ק.א.ל קווי אוויר למטען פטור מתקנה 461(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  356-2020 חברת עיט תעופה פטור מתקנה 285א(א), 296 ו 286(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981 
  328-2020 חברת מונאייר פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  321-2020 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411 (ב14) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב - 1981
  303-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 3(א) תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד - 1983
  300-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 411 (ב6) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  286-2020 סקאייטרק כדורים פורחים פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כליטיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  282-2020 עדן תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  254-2020 איה תעופה פטור מתקנה 34(2)(ב)(2) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981
  253-2020 איה תעופה פטור מתקנה 89 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981
  252-2020 תל אביב אקזקיוטיב פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  251-2020 ארקיע פטור מתקנות 455, 459, 460, ו-461(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  246-2020 עיט תעופה פטור מתקנה 393(ב) וכן מסעיף 2, חלק ב', סעיף ט' בתוספת החמישית לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  218-2020 הצנחניה פטור מתקנה 349 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  200-2020 סנונית שירותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 2א לתקנות הטיס (מנחתים) תשל"ה - 1975

 

  
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
181-19 חברת לגעת בשמים פטור מהוראות תקנה 249 (ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
202-19 מכון הבדק אל-על פטור מהוראות תקנה 39 (א)(2(ז)(1) לתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג – 2013
208-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
225-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
243-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
275-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413 (2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
277-19 חברת פ.נ תעופה בע"מ פטור מהוראת תקנה 299(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
279-19 חברת "סנונית" פטור מהוראת תקנה 31 א(א)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
282-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1) כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
283-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מהוראת תקנה 28 א(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
299-19    חברת אל על בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
281-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה (4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981 
291-19 חברת אל על בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 154 (א)(5) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
301-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב פטור מעמידה בהוראות תקנה 129א (ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
315-19 חברת שפירית שרותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 321 (א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
324-19 חברת תל אביב הליקופטרס בע"מ פטור מהוראות תקנה 249 (ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
334-19 חברת אילן ארד פטור מעמידה בהוראות תקנות 93(ה) ו (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
335-19 חברת אילן ארד פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
352-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
357-19 חברת ארקיע בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
366-19 חברת תלאביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנות 93(2)(ה) ו- (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
377-19 חברת תלאביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
  379-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
391-19 חברת שפירית שירותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנות 3(1)(א) ו- 4(א) לתקנות הטיס מגבלות זמן טיסה
397-19 חברת סנונית שרותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
399-19 חברת סקאיי תעופה פטור מהוראות תקנה 315 (ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
401-19 חברת סקאי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 320 (ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
418-19 חברת מונאייר פטור מהוראות תקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
420-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413 (2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
421-19 חברת אגמון פרסום ותצפית בע"מ פטור מדרישות תקנות מס': 8, 14, 18, 21-15א, ו-281(ב) לעניין טרסנפונדר. 31, 33, 72, 125-142, 180יב, 180 יג, 248(א), 249, 251, 266, 317, 318, ו-235-339, ו- 349 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
430-19 חברת חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה 320 (ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
465-19 חברת מגידו תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א - 2011
476-19 חברת F.N.A בע"מ פטור מהוראות תקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
477-19 חברת חברת פ.נ תעופה פטור מהוראות תקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
478-19 חברת פ.נ תעופה פטור מהוראות תקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981

 

מספר
הפטור
שם המפעילנושא הפטור
  02-16 חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 378(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
07-16 מר עמית הימן פטור מתקנה 79ב(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
08-16 מר אמיר פוקס פטור מתקנה 79ב(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  09-16 חברת לגעת בשמיים פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  12-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 28א(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  14-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 91 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  15-16 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  16-16 חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  18-16 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
19-16 חברת רוי ריטר שירותי צניחה פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
24-16 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
27-16 חברת אוויר חם בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  31-16   האגודה לתעופה ספורטיבית פטור מתקנה 27(א)(1) לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
34-16 חברת גיטא פטור מתקנה 8, 14, 18, 21א-25 ו- 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
38-16 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
48-16 חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
49-16 חברת ארקיע קווים ישראליים בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  51-16  

חברת רעות נתיבי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה  118(א) לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)

  54-16  

חברת Fly Away פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

55-16

חברת FLY AWAY פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  -57א 16  

חברת ארקיע קווים ישראליים בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

58-16  

חברת לגעת בשמיים פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  59-16  

חברת אורנג' תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  60-16  

חברת DURSTWELL LIMITED פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  61-16  

חברת אוויר חם כדורים פורחים בישראל בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  62-16

חברת כם ניר בע"מ פטור מתקנה 249(ב)(2)(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  63-16  

חברת אילן ארד תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  68-16  

חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 248(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  69-16  

חברת אל על בע"מ פטור מתקנה 441 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  71-16  

חברת ב. סקאי תעופה בע"מ פטור מתקנה 33(א)(3)יא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

73-16

חברת רעות נתיבי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה  118(א) לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)

  74-16

חברת F.N.A בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  75-16  

חברת רוי ריטר שירותי צניחה פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

76-16

חברת Silk Way  Air Lines פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

  79-16  

חברת אוויר חם בלונים פורחים בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

81-16

חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

82-16

חברת IFLY פטור מתקנות 249(ג)(1) ו- 249(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  85-16

חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנות 249(ג)(1) ו- 249(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  89-16  

חברת אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011 ומתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  90-16

חברת אריקע בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  91-16  

חברת סקיי טרק כדורים פורחים פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

92-16

חברת Primelock Investment Limited פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

93-16

חברת L&B Conveyjet LTD. פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  94-16

חברת Jasper Continental SA פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

95-16

חברת Woodlock Holdings Limited פטור מתקנה 42א(א), (ב) ו- (ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

97-16

חברת חץ תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011 ומתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

98-16

חברת אומני הורייזן בע"מ פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

  99-16

חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

100-16

חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

102-16  

מר ארז הליבני פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011

103-16

מר אלון קרבצקי פטור מתקנה 79ב(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

108-16

חברת אוויר חם בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

112-16  

חברת סקיי טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

114-16  

חברת מונאייר תעופה בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

115-16

חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

142-16  

חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 127(א)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
18-18

חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

פטור מתקנה 411 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
140-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
148-18 חברת אילן ארד פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 

   

מספר
הפטור
שם המפעילנושא הפטור
0-11 חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ פטור מתקנה 489 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
2-11 חברת תל-אביב אקזקיוטיב הליקופטרס בע"מ פטור מתקנה 242(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
3-11 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מתקנות 33(א)(1), יב ו-כא לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
4-11 חברת ק.א.ל - קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 412(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
5-11 חברת א.י.מ. תעופה בע"מ פטור מתקנה 25א לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
6-11 מר משה ליכטמן פטור מתקנה 33(א)(3)יא לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
7-11 חברת אופטיקנה פטור מתקנה 33(א)(3)יא לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
8-11 חברת אתגם בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
9-11 חברת אירונאוטיקס בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
12-11 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 21א(ב)(2) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981
13-11 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מתקנה 21א(ב)(2) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981
14-11 חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ פטור מתקנה 21א(ב)(2) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981
15-11 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
16-11 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
17-11 חברת TANDEM AERO פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד-1983
18-11 חברת URAL AIRLINES פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד-1983
19-11 חברת BELARUSIAN IRLINES פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד-1983
20-11 חברת מרחב מנפ. בע" ניהול ופיננסים פטור מתקנה 242(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
23-11 חברת סאן-אייר פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"א-1981
24-11 חברת סטאר לייט תאורה 2006 בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
25-11 חברת סטדיקופטר בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
26-11 איגוד הישראלי לצניחה חופשית פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
27-11 חברת סאנאייר בע"מ פטור מתקנה 194 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
28-11 עייט שרותי תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
29-11 חברת Ifly פטור מתקנה 180ה(2)(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
30-11 חברת אתגם בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
31-11 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
33-11 חברת כנפי פז תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
34-11 חברת אל על פטור מתקנה 494(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
35-11 מר אפרים קסטיאל פטור מתקנה 33(א)(1) יב ו-כא לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
36-11 חברת Hemus Air פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), התשמ"ד-1983
37-11 חברת אייר פרדייב ב"ע פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
38-11 חברת סטדיקופטר בע"מ פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
40-11 חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
44-11 חברת מגידו תעופה פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
45-11 Austrian Airlines פטור מתקנה 3(א) לתקנות הטיס (תקנות החומרים המסוכנים), תשמ"ד-1983
46-11 חברת ארקיע בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
47-11 חברת ארקיע בע"מ פטור מתקנה 411(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
48-11 ד"ר עוז פירט פטור מתקנה 118 לתקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז-1977
49-11 חברת ק.א.ל בע"מ פטור מתקנה 377 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
50-11 אבי בן דוד, עודד רוזנטל, יעקוב כספי פטור מתקנה 42א לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
53-11 חברת אייר פרדייב בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
54-11 חברת מונאייר תעופה בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(3) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
55-11 חברת עיט שרותי תעופה בע"מ פטור מתקנות 285(א) ו- 296(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
56-11 חברת סקיי-טרק כדורים פורחים בע"מ פטור מתקנה 180ה(2)(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.