לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
 
 מספרתיאורנוהל

 

 הנחיות למבחן עיוני

הורדה  

 1.3.226
1.3.226A

ידע ומיומנות נדרשת במבחנים
מיומנות נדרשת במבחן מעשי באחזקת כלי טיס (יסודות)

הורדה

הורדה

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.