לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
 1. 12-10 גמר מסלול בנחיתה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 2. 13-10 פגיעה בחוט חשמל: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 3. 5-10 גלגול דינאמי בהמראה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 4. 18-10 ירידה מהמסלול בנחיתה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 5. 25-10 ירידה מהמסלול בהמראה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 6. 26-10 התקרבות בהקפה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 7. 31-10 כיבוי מנוע באוויר: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 8. 32-10 ירידה מהמסלול בנחיתה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 9. 38-10 הסעת מטוס ללא טייס בקוקפיט: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 10. 39-10 טיסה בגובה לא מאושר: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 11. 88-10 נחיתת אונס עקב אזילת דלק: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 12. 97-10 ירי נורים מסירה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 13. 105-10 פגיעת ציפור בחופה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 14. 133-10 המראה על שול: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 15. 140-10 נחיתת חירום מנוע: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 16. 142-10 חליפה בהקפה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 17. 143-10 נחיתת חירום מנוע: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.