1. 30-12 "סטינג" - אובדן כוח בנחיתה והתרסקות: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה