לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
 1. 9-12 נחיתת חירום בבלון מאויש: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 2. 12-12 ירידה מהמסלול בנחיתה במגידו: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 3. 31-12 היפוך סחב בנחיתה במטוס כיבוי: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 4. 49-12 פגיעה בעץ ביעף כיבוי: התייחסות רת"א   / דו"ח חקירה
 5. 86-12 אי שמירת גובה מתמשכת בנתיב: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 6. 91-12 פגיעת מרסס בחוט: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 7. 96-12 כשל ציר רוטור זנב בריחוף: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 8. 99-12 ירידה מהמסלול בנחיתה בפייפר: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
 9. 100-12 פגיעת מרסס בחוט: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 10. 101-12 כשל מבני חמור של כן נסע ראשי: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 11. 111-12 תקלת מצערת בהתנעת מסוק: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.