לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
 1. 13-13 נחיתת אונס בפייפר-צי'רוקי 6 עקב כשל מנוע: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 2. 25-13 חליפה קרובה באזור 8: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 3. 27-13 חציית קו עצירה לפני מסלול בש"ד: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
 4. 38-13 פגיעת מרסס בחוט חשמל: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 5. 39-13 נחיתה עם כני נסע לא נעולים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 6. 45-13 הפסקת המראה במרסס במנחת לב הנגב: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 7. 58-13 פגיעת מדחף בראש מכונאי בעבודות אחזקה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 8. 60-13 תאונת נחיתה פייפר סופר קאב במגידו: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 9. 62-13 נחיתה בשדה תעופה שגוי: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 10. 64-13 אובדן שליטה בהליכה סביב והתרסקות: התייחסות רת"א  / עדכון התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
 11. 72-13 פגיעת מרסס בחוט: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 12. 78-13 נחיתת אונס בסירקין עקב אזילת דלק: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 13. 86-13 נגיעה מאוחרת וגמר מסלול: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 14. 98-13 התקפלות כן נסע קדמי בריצת נחיתה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 15. 101-13 ירידת דאון מהמסלול בנחיתה במגידו: התייחסות רת"א  / דו" חקירה
 16. 110-13 תאונת פייפר נבאחו באילת בהליכה סביב: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 17. 127-13 קריסת כן נסע לאחר נחיתה ופינוי מסלול: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 18. 131-13 השתבשות נחיתה והתרסקות בעת הליכה סביב: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 19. 137-13 פגיעת מסוק בכבל מתח ונחיתה קשה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 20. 152-13 הרעבת דלק ונחיתת אונס בשטח: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 21. 157-13 פגיעת מרסס בחוט חשמל: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
 22. 172-13 נ"א בהמראה מהרצליה עקב מים בדלק: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.