לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בלשונית זאת ניתן לעיין בהתייחסויות רת"א לדו"חות  אירועי בטיחות שנחקרו ע"י החוקר הראשי.

מנהל רת"א מחויב על פי חוק הטיס להשיב להמלצות החוקר הראשי שניתנו ב"דו"ח סופי", לקבלן או לדחותן תוך נימוק התשובה בכתב.

מעבר לכך רת"א רואה חשיבות בהתייחסות מקצועית לכלל חלקי דו"ח החקירה באופן שיתרום לשיפור הבטיחות בתעופה.

הדו"חות מחולקים על-פי תחומי התעופה ובחלוקת משנה לפי שנים.

בכל אירוע בטיחותי ניתן למצוא את דו"ח החקירה ולצידו את התייחסות רת"א.

התיעוד – החל משנת 2010.

תגובות ניתן לשלוח לתחום בטיחות טיסה ברת"א, בכתובת הדוא"ל: aviation_safety@mot.gov.il

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.