עלון מידע : ינואר 2013

מקור המידע :  EASA

המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.