1. הסכם "שמים פתוחים" בין ישראל לבין האיחוד האירופי – אנגלית   
    נספחים להסכם עם האיחוד האירופי - אנגלית
  2. הסכם "שמים פתוחים" בין ישראל לבין האיחוד האירופי – עברית
    נספחים להסכם עם האיחוד האירופי - עברית
  3. הסכם "שמים פתוחים" בין ישראל לבין ארצות הברית של אמריקה  
  4. קישור למאגר ההסכמים הבינלאומיים של מדינת ישראל (המאגר ממוקם באתר משרד החוץ ובאחריותו)