לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

 בעמוד זה תמצאו את החלטות ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 39 לחוק הטיס, התשע"א – 2011 לעניין תקיפת החלטות  לביטול, הגבלה או התליה של רישיון עובד טיס, שנתקבלו לפי סעיף 38 לחו הטיס.

 1. החלטה מיום 04.09.17
 2. החלטה מיום 05.06.16
 3. החלטה מיום 12.02.15
 4. החלטה מיום 26.11.14
 5. החלטה מיום 16.11.14
 6. החלטה מיום 14.07.14
 7. החלטה מיום 17.06.13
 8. החלטה מיום 16.06.13
 9. החלטה מיום 28.04.13
 10. החלטה מיום 08.11.12
 11. החלטה מיום 14.10.12
 12. החלטה מיום 12.08.12
 13. החלטה מיום 31.05.12
 14. החלטה מיום 16.05.12

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.