לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

 2019

 1. נחיתה במנחת מגידו ללא תיאום מראש עם המפעיל - 19.06.2019
 2. העתקה בבחינה - 13.06.2019
 3. ביצוע כ- 10 טיסות ללא תעודה רפואית בתוקף - 11.06.2019
 4. שימוש בזכויות רישיון הטכבכ"ט בעת שאינו בתוקף - 04.07.2019
 5. ביצוע 21 טיסות ללא תעודה רפואית בתוקף - 03.07.2019
 6. כניסה להקפה במנוגד לכיוון ההקפה ובניגוד להוראות הפקח -  28.05.2019
 7. ביצוע הדרכה אישית עם חניך ללא אישור לתכנית הדרכה וללא מבחן רמה בתוקף - 18.03.2019
 8. החלטה על עיכוב מתן רישיון בגין העתקה במבחן עיוני – 06.03.2019
 9. עיצום כספי בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף - 19.02.2019

 

 


 
2018

 1. עיצום כספי בגין טיסה באזור הסגור לטיסה על-פי נוטאם - 04.11.2018
 2. עיצום כספי בגין אי פתיחת תקלה בספר המטוס על בעיית מכווני כמות דלק - 04.11.2018
 3. עיצום כספי בגין נחיתה בשדה דב ללא ביצוע צ'ק שדה דב - 21.10.2018
  הוגש על ההחלטה ערעור ביום 25.12.2018
  דחיית בקשה לביטול עיצום כספי בגין נחיתה בשדה דב ללא ביצוע צ'ק שדה דב - 29.11.2018
 4. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע 4 טיסות מסחריות בממ"ג - 21.10.2018
 5. ביצוע טיסה אחת ללא תעודת כושר טיסה בתוקף - 20.10.2018
 6. החלטה על התליית הגדר חקלאי בשל פגיעת כנף בקרקע והתרסקות במהלך משימת ריסוס - 05.10.2018
 7. עיצום כספי בגין ביצוע נחיתה במנחת מגידו ללא תיאום עם מפעיל המנחת - 08.08.2018
 8. הטלת עיצום כספי בגין טיסות שבוצעו ללא מבחן רמה בתוקף - 17.07.2018
 9. החלטה על עיכוב מתן רישיון בגין העתקה במבחן עיוני - 17.07.2018
 10. הטלת עיצום כספי בגין טיסות שבוצעו ללא מבחן רמה בתוקף - 15.07.2018
 11. החלטה על איסור לפעול בשטח הפעלה – 11.06.2018
 12. החלטה על התליית רישיון טייס בגין כישורי טיסה לקויים - 14.05.2018
 13. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות ללא מבחן רמה בתוקף, חריגות ממשקל המראה מירבי, הפעלת כלי טיס שאינו כשיר לטיסה ואי רישום טיסות כנדרש ביומן המסע – 13.05.2018
 14. הטלת עיצום כספי בגין הטסת בלון מאויש בתוך עננים בניגוד לכללי טיסת ראיה מבוקרת – 09.05.2018
 15. החלטה על התליית רישיון טייס בגין נחיתה בשטח הפעלה ללא הסמכה - 03.05.2018
 16. החלטה על התליית רישיון מדריך והגבלתו בגין כישורים לקויים ושימוש במנחת חקלאי ללא תיאום - 15.02.2018
 17. עיכוב מתן רישיון בגין שימוש באמצעי עזר בלתי מאושר במבחן עיוני - 15.02.2018  

 

2017

 1. הטלת עיצום כספי בגין אי ביצוע מעקב דלק בטיסה ואי רישום טיסה ביומן המסע - 19.11.2017
 2. החלטה בגין כישורי ניווט לקויים – 16.11.2017
 3. הטלת עיצום כספי בגין חריגה ממגבלות זמן טיסה - 12.11.2017
 4. התליית רישיון טייס בגין כישורי ניווט לקויים – 09.11.2017
 5. התליית רישיון מדריך בגין חריגה משעות מנוחה והתרשלות בביצוע בדיקה חיצונית – 01.11.2017
 6. החלטה על הגבלת רישיון טייס בגין כישורי ניווט לקויים – 27.09.2017
 7. הטלת עיצום כספי בגין חריגה ממגבלות זמן טיסה וטיסה ללא כמות הדלק הנדרשת - 29.10.2017
 8. התליית רישיון טייס בגין טיסה באזור אסור ובגובה נמוך – 14.07.2017
 9. הטלת עיצום כספי בגין עקיפת מטוס חונה וחדירה לתחום מסלול פעיל בזמן המראה של מטוס 12.09.2017
 10. הטלת עיצום כספי בגין אי על תכנית טיסה מבצעית ואי רישום פרטים ביומן המסע 08.08.2017
 11. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס כאשר תעודת כושר טיסה אינה בתוקף - 24.07.2017  
 12. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 07.06.2017
 13. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 07.06.2017 
 14. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף -07.06.2017
 15. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף -07.06.2017
 16. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו - 28.05.2017
 17. הטלת עיצום כספי בגין חתימה על תעודת אחזקה ושיחרור ללא הפנייה מתאימה - 21.05.2017
 18. הטלת עיצום כספי בגין אי שמירת גובה נתיב עוקף נתב"ג - 10.05.2017
 19. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בשטח הפעלה בניגוד למירשה הטיסה - 10.05.2017
 20. החלטה על התליית רישיון מדריך ודרישה לתשלום עיצום כספי - 20.04.2017 
  פסק-הדין בערעור שהוגש על ההחלטה מיום 20/04/2017
 21. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק שלא במסגרת מכון בדק - 02.04.2017
 22. התליית רישיון טייס בגין טיסה ביודעין ללא תעודה רפואית תקפה - 29.03.2017
 23. התליית רישיון בגין טיסה ללא מבחן רמה תקופתי בתוקף - 12.03.2017
 24. התליית רישיון טייס בגין כישורים לקויים בטיסה בהקפה - 09.03.2017
 25. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות הדרכה ללא מבחן רמה בתוקף - 06.03.2017
 26. התליית רישיון של טייס בשל הפעלת כלי טיס שאינו במצב כשיר לטיסה - 22.02.2017
 27. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו -  22.2.2017
 28. הגבלת רישיון טייס בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה - 06.02.2017

 2016

 1. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס במרחב צבאי ללא קבלת אישור – 28.12.2016
 2. החלטה לגבי העתקה במבחן עיוני - 14.12.2016
 3. התליית רישיון מדר"ט בגין חוסר מיומנות וכישורים לקויים - 16.11.2016  
 4. התליית רישיון של טייס אל על בגין הטסת נוסעים ללא מקומות ישיבה בטיסה לבנקוק – 06.10.2016
 5. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף והחלטה בגין כישורי ניווט לקויים – 29.08.2016.
 6. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בסמוך לשטח מאוכלס ללא בדיקה מוקדמת – 18.07.2016
 7. הטלת עיצום כספי בשל נחיתה במנחת בארי ללא אישור מפעיל - 06.07.2016
 8. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס בכטר"ם בתנאי מז"א שאינם את ביצוע הטיסה כולה בכטר"ם - 26.06.2016
  הודעה על הגשת ערעור
 9. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסת יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 24.05.2016
 10. החלטה לגבי הסעה בשדה דב בניגוד להנחיות הפקח – 18.04.2016
 11. החלטה בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף - 27.03.2016
 12. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסות יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף – פברואר 2016
 13. החלטה לגבי ביצוע הדרכה ללא רישיון מדר"ט תקף וביצוע טיסות ללא מבחני רמה בתוקף - 26.01.2016
 14. החלטה בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה – 26.01.2016
 15. הטלת עיצום כספי בגין המראה ונחיתה בשטח הפעלה ללא קבלת אישור כנדרש – 26.01.2016
 16. הטלת עיצום כספי בגין אי תשלום אגרה – 18.01.2016

 

 


 

2015

 1. הטלת עיצום כספי בגין סטייה ממרשה טיסה שלא במצב חירום - 20.12.2015
 2. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא תעודה רפואית תקפה - 20.12.2015
 3. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות ללא רישום ביומן מסע - 16.11.2016
 4. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס שאינו כשיר לטיסה – 02.11.2015
 5. עיצום כספי בגין אישור טיסות סולו לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 10.09.2015
 6. עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק ללא רישיון מתאים - 10.09.2015
 7. התליית רישיון טכבכ"ט בגין הפגנת כישורים ליקוייים וחוסר ידע בעת ביצוע מבחן - 09.09.2015
 8. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולת בדק בכלי טיס על ידי מי שאינו מורשה – 06.08.2015
 9. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 12.07.2015
 10. התליית הגדר חקלאי ברישיון טיס בגין פגיעות חוזרות בעצמים על הקרקע - 28.05.2015
 11. עיצום כספי בגין חריגה ממגבלת זמן טיסה - 20.05.2015
 12. החלטה לגבי טיסות חוזרות ללא צ'ק שדה דב - 17.05.2015
 13. החלטה לגבי ירידה מהמסלול בעת נחיתה - 4.03.2015
 14. עיצום כספי בגין נחיתה במנחת ללא תיאום מראש - 1.02.2015
 15. החלטה לגבי טיסה עם מד דלק תקול – 4.01.15
 16. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14
 17. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14 ו- 5.11.14
 18. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 5.11.14
 19. עיצום כספי על חברת אל-על בגין הפרת סיפי רעש – נובמבר 2014
 20. כניסה בכיוון הפוך להקפה של שדה דב

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.