לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

 2020 

 1. ביצוע 6 טיסות ללא תעודת רדיו בתוקף - 05.02.2020
 2. איבוד שליטה על המטוס במהלך נחיתה - 20.02.2020
 3. במהלך ניסיון לנחות פגע המטוס עם הפרופלור בקרקע, עלה באש ונמחה - 23.02.2020
 4. הטסת כלי טיס מסוג טיסן מעל הגובה המותר ועל ידי כך הפרעה לתנועת המטוסים ופגיעה בעבודה השוטפת בנתב"ג - 05.03.2020
 5. ביצוע טיסות ללא רישיון תקף לתחנת טלגרף אלחוטי - 08.03.2020
 6. טיפוס לגובה 1500 רגל ללא אישור בזמן שכלי טיס אחר התאמן באזור - 11.05.2020
 7. העתקה בבחינה - 14.05.2020
 8. הדרכה ללא הכשרה כמדריך על המטוס - 24.5.2020
 9. כביית מנוע כתוצאה ממחסור בדלק - 01.06.2020
 10. ביצוע טיסות ללא רישיון תקף לתחנת טלגרף אלחוטי וללא תעודת כושר טיסה בתוקף - 01.06.2020
 11. ביצוע טיסות כאשר מבחן הרמה אינו בתוקף - 02.06.2020
 12. ביצוע טיסות ללא רישיון תקף לתחנת טלגרף אלחוטי וללא תעודת כושר טיסה בתוקף - 02.06.2020
 13. חתימה בתיק חניך וביומן טיסות של החניך על טיסות פרטיות כאילו היו טיסות הדרכה - 16.06.2020
 14. רישום כוזב ביומן הטיסות האישי - 19.07.2020


 2019 

 1. בעת ניסיון נחיתה לא הורדו גלגלים והמטוס פגע עם הגחון בקרקע וניזוק - 24.12.2019
 2. העתקה במבחן - 11.12.2019  
 3. בעת ביצוע עבודה עבור חברת חשמל פגע רוטור הזנב של המסוק בעמוד חשמל והמסוק התרסק - 18.12.2019
 4. טיסה בקרבה מסוכנת לכלי טיס - 15.12.2019
 5. במהלך טיסה כבה המנוע בשל מחסור בדלק, בעקבות כך נאלץ הטייס לבצע נחיתת חירום - 03.12.2019
 6. טיסה בגובה נמוך - 01.12.2019
 7. כניסה עם כלי רחיפה באזורים האסורים לביצוע רחיפה - 20.11.2019
 8. קירבה מסוכנת לקו הגבול אשר יצר אירוע בטחוני - 28.11.2019
 9. כניסה לאזור אימונים ואי שמירה על גובה בניגוד להוראת הפקח - 15.11.2019
 10. כניסה להקפה בש"ת הרצליה בניגוד לכיוון ההקפה - 10.11.2019
 11. ביצוע פעולות בדק במטוס בבעלות מבלי להיות מוסמך לביצוען - 03.11.2019
 12. טיסה בגובה נמוך עד כדי סיכון אנשים - 03.11.2019
 13. המראה בניגוד להוראות הבקר שהובילה לתקרית - 31.10.2019
 14. טיסה מעל אזור אסור לטיסה באזור הר הבית - 29.10.2019
 15. במהלך טיסה המנוע כבה בשל מחסור בדלק ולכן בוצעה נחיתת חירום - 28.10.2019
 16. ביצוע 7 טיסות ללא תעודה רפואית בתוקף - 24.10.2019
 17. יצירת התקרבות מסוכנת בין מטוסי נוסעים - 10.10.2019
 18. ביצוע 6 טיסות מבלי שהייתה לכלי הטיס תעודת כושר טיסה תקפה - 10.10.2019
 19. ביצוע 4 טיסות מבלי שהייתה לכלי הטיס תעודת כושר טיסה תקפה - 10.10.2019
 20. ביצוע 8 טיסות מבלי שהייתה לכלי הטיס תעודת כושר טיסה תקפה - 07.10.2019
 21. במהלך ריצת המראה איבד המפר את השליטה על המטוס וירד לשול המסלול - 02.10.2019
 22. ביצוע 9 טיסות מבלי שלכלי הטיס תעודת כושר טיסה בתוקף - 12.09.2019
 23. ביצוע 12 טיסות מבלי שלכלי הטיס תעודת כושר טיסה בתוקף - 12.09.2019
 24. ביצוע טיסות מבלי שהייתה לכלי הטיס תעודת כושר טיסה תקפה - 22.08.2019
 25. ביצוע טיסות מבלי שהייתה לכלי הטיס תעודת כושר טיסה תקפה - 22.08.2019
 26. חריגה מגובה הטיסה ללא אישור - 15.07.2019
 27. טיסה בממ"ג מעל אזור ירושלים והר הבית - 11.07.2019
 28. נחיתה במנחת מגידו ללא תיאום מראש עם המפעיל - 19.06.2019
 29. העתקה בבחינה - 13.06.2019
 30. ביצוע כ- 10 טיסות ללא תעודה רפואית בתוקף - 11.06.2019
 31. שימוש בזכויות רישיון הטכבכ"ט בעת שאינו בתוקף - 04.07.2019
 32. ביצוע 21 טיסות ללא תעודה רפואית בתוקף - 03.07.2019
 33. כניסה להקפה במנוגד לכיוון ההקפה ובניגוד להוראות הפקח -  28.05.2019
 34. ביצוע הדרכה אישית עם חניך ללא אישור לתכנית הדרכה וללא מבחן רמה בתוקף - 18.03.2019
 35. החלטה על עיכוב מתן רישיון בגין העתקה במבחן עיוני – 06.03.2019
 36. עיצום כספי בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף - 19.02.2019
 37. ביצוע חמש טיסות ללא תעודת כושר טיסה בתוקף - 10.10.2019

 

 


 

2018

 1. עיצום כספי בגין טיסה באזור הסגור לטיסה על-פי נוטאם - 04.11.2018
 2. עיצום כספי בגין אי פתיחת תקלה בספר המטוס על בעיית מכווני כמות דלק - 04.11.2018
 3. עיצום כספי בגין נחיתה בשדה דב ללא ביצוע צ'ק שדה דב - 21.10.2018
  הוגש על ההחלטה ערעור ביום 25.12.2018
  ביום 3.5.2020 ניתן פסק דין הדוחה את הערור

 4. דחיית בקשה לביטול עיצום כספי בגין נחיתה בשדה דב ללא ביצוע צ'ק שדה דב - 29.11.2018

 5. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע 4 טיסות מסחריות בממ"ג - 21.10.2018
 6. ביצוע טיסה אחת ללא תעודת כושר טיסה בתוקף - 20.10.2018
 7. החלטה על התליית הגדר חקלאי בשל פגיעת כנף בקרקע והתרסקות במהלך משימת ריסוס - 05.10.2018
 8. עיצום כספי בגין ביצוע נחיתה במנחת מגידו ללא תיאום עם מפעיל המנחת - 08.08.2018
 9. הטלת עיצום כספי בגין טיסות שבוצעו ללא מבחן רמה בתוקף - 17.07.2018
 10. החלטה על עיכוב מתן רישיון בגין העתקה במבחן עיוני - 17.07.2018
 11. הטלת עיצום כספי בגין טיסות שבוצעו ללא מבחן רמה בתוקף - 15.07.2018
 12. החלטה על איסור לפעול בשטח הפעלה – 11.06.2018
 13. החלטה על התליית רישיון טייס בגין כישורי טיסה לקויים - 14.05.2018
 14. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות ללא מבחן רמה בתוקף, חריגות ממשקל המראה מירבי, הפעלת כלי טיס שאינו כשיר לטיסה ואי רישום טיסות כנדרש ביומן המסע – 13.05.2018
 15. הטלת עיצום כספי בגין הטסת בלון מאויש בתוך עננים בניגוד לכללי טיסת ראיה מבוקרת – 09.05.2018
 16. החלטה על התליית רישיון טייס בגין נחיתה בשטח הפעלה ללא הסמכה - 03.05.2018
 17. החלטה על התליית רישיון מדריך והגבלתו בגין כישורים לקויים ושימוש במנחת חקלאי ללא תיאום - 15.02.2018
 18. עיכוב מתן רישיון בגין שימוש באמצעי עזר בלתי מאושר במבחן עיוני - 15.02.2018  

 

2017

 1. הטלת עיצום כספי בגין אי ביצוע מעקב דלק בטיסה ואי רישום טיסה ביומן המסע - 19.11.2017
 2. החלטה בגין כישורי ניווט לקויים – 16.11.2017
 3. הטלת עיצום כספי בגין חריגה ממגבלות זמן טיסה - 12.11.2017
 4. התליית רישיון טייס בגין כישורי ניווט לקויים – 09.11.2017
 5. התליית רישיון מדריך בגין חריגה משעות מנוחה והתרשלות בביצוע בדיקה חיצונית – 01.11.2017
 6. החלטה על הגבלת רישיון טייס בגין כישורי ניווט לקויים – 27.09.2017
 7. הטלת עיצום כספי בגין חריגה ממגבלות זמן טיסה וטיסה ללא כמות הדלק הנדרשת - 29.10.2017
 8. התליית רישיון טייס בגין טיסה באזור אסור ובגובה נמוך – 14.07.2017
 9. הטלת עיצום כספי בגין עקיפת מטוס חונה וחדירה לתחום מסלול פעיל בזמן המראה של מטוס 12.09.2017
 10. הטלת עיצום כספי בגין אי על תכנית טיסה מבצעית ואי רישום פרטים ביומן המסע 08.08.2017
 11. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס כאשר תעודת כושר טיסה אינה בתוקף - 24.07.2017  
 12. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 07.06.2017
 13. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף - 07.06.2017 
 14. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף -07.06.2017
 15. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות מבלי שלמטוס תהיה תעודת כושר טיסה בתוקף -07.06.2017
 16. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו - 28.05.2017
 17. הטלת עיצום כספי בגין חתימה על תעודת אחזקה ושיחרור ללא הפנייה מתאימה - 21.05.2017
 18. הטלת עיצום כספי בגין אי שמירת גובה נתיב עוקף נתב"ג - 10.05.2017
 19. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בשטח הפעלה בניגוד למירשה הטיסה - 10.05.2017
 20. החלטה על התליית רישיון מדריך ודרישה לתשלום עיצום כספי - 20.04.2017 

  פסק-הדין בערעור שהוגש על ההחלטה מיום 20/04/2017

 21. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק שלא במסגרת מכון בדק - 02.04.2017
 22. התליית רישיון טייס בגין טיסה ביודעין ללא תעודה רפואית תקפה - 29.03.2017
 23. התליית רישיון בגין טיסה ללא מבחן רמה תקופתי בתוקף - 12.03.2017
 24. התליית רישיון טייס בגין כישורים לקויים בטיסה בהקפה - 09.03.2017
 25. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות הדרכה ללא מבחן רמה בתוקף - 06.03.2017
 26. התליית רישיון של טייס בשל הפעלת כלי טיס שאינו במצב כשיר לטיסה - 22.02.2017
 27. הטלת עיצום כספי בגין אישור טיסות יחיד למתלמד ללא חתימה ברישיונו -  22.2.2017
 28. הגבלת רישיון טייס בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה - 06.02.2017

 

 


 

2016

 1. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס במרחב צבאי ללא קבלת אישור – 28.12.2016
 2. החלטה לגבי העתקה במבחן עיוני - 14.12.2016
 3. התליית רישיון מדר"ט בגין חוסר מיומנות וכישורים לקויים - 16.11.2016  
 4. התליית רישיון של טייס אל על בגין הטסת נוסעים ללא מקומות ישיבה בטיסה לבנקוק – 06.10.2016
 5. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף והחלטה בגין כישורי ניווט לקויים – 29.08.2016.
 6. הטלת עיצום כספי בגין נחיתה בסמוך לשטח מאוכלס ללא בדיקה מוקדמת – 18.07.2016
 7. הטלת עיצום כספי בשל נחיתה במנחת בארי ללא אישור מפעיל - 06.07.2016
 8. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס בכטר"ם בתנאי מז"א שאינם את ביצוע הטיסה כולה בכטר"ם - 26.06.2016

  הודעה על הגשת ערעור

 9. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסת יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 24.05.2016
 10. החלטה לגבי הסעה בשדה דב בניגוד להנחיות הפקח – 18.04.2016
 11. החלטה בגין טיסה ללא מבחן רמה בתוקף - 27.03.2016
 12. הטלת עיצום כספי בגין אישור לביצוע טיסות יחיד לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף – פברואר 2016
 13. החלטה לגבי ביצוע הדרכה ללא רישיון מדר"ט תקף וביצוע טיסות ללא מבחני רמה בתוקף - 26.01.2016
 14. החלטה בגין כישורים לקויים בנחיתה בשטח הפעלה – 26.01.2016
 15. הטלת עיצום כספי בגין המראה ונחיתה בשטח הפעלה ללא קבלת אישור כנדרש – 26.01.2016
 16. הטלת עיצום כספי בגין אי תשלום אגרה – 18.01.2016

 

 


 

2015

 1. הטלת עיצום כספי בגין סטייה ממרשה טיסה שלא במצב חירום - 20.12.2015
 2. הטלת עיצום כספי בגין טיסה ללא תעודה רפואית תקפה - 20.12.2015
 3. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע טיסות ללא רישום ביומן מסע - 16.11.2016
 4. הטלת עיצום כספי בגין הפעלת כלי טיס שאינו כשיר לטיסה – 02.11.2015
 5. עיצום כספי בגין אישור טיסות סולו לחניך ללא רישיון מתלמד בתוקף - 10.09.2015
 6. עיצום כספי בגין ביצוע פעולות בדק ללא רישיון מתאים - 10.09.2015
 7. התליית רישיון טכבכ"ט בגין הפגנת כישורים ליקוייים וחוסר ידע בעת ביצוע מבחן - 09.09.2015
 8. הטלת עיצום כספי בגין ביצוע פעולת בדק בכלי טיס על ידי מי שאינו מורשה – 06.08.2015
 9. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 12.07.2015
 10. התליית הגדר חקלאי ברישיון טיס בגין פגיעות חוזרות בעצמים על הקרקע - 28.05.2015
 11. עיצום כספי בגין חריגה ממגבלת זמן טיסה - 20.05.2015
 12. החלטה לגבי טיסות חוזרות ללא צ'ק שדה דב - 17.05.2015
 13. החלטה לגבי ירידה מהמסלול בעת נחיתה - 4.03.2015
 14. עיצום כספי בגין נחיתה במנחת ללא תיאום מראש - 1.02.2015
 15. החלטה לגבי טיסה עם מד דלק תקול – 4.01.15
 16. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14
 17. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 10.9.14 ו- 5.11.14
 18. הטלת עיצום כספי בגין חריגות ממגבלות זמן טיסה - 5.11.14
 19. עיצום כספי על חברת אל-על בגין הפרת סיפי רעש – נובמבר 2014
 20. כניסה בכיוון הפוך להקפה של שדה דב

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.