עלון מידע : יולי 2010 

מקור המידע : FAA
 
המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.