לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  הקדמה

א-01 שרותי פיקוח ובקרה על תנועה אווירית במרחב מדינת ישראל

א-02 כללי טיסת ראיה (VFR/CVFR)

א-03 טיסה לפי כטר"מ מיוחד (SCVFR)

א-04 כללי טיסת ראיה חקלאית (AGVFR)

א-05 כללי טיסת מכשירים (IFR)

א-06 טיסה בבקרת מכ"מ

א-07 ניהול תעבורה אווירית

א-10 נוהל אישור הגעת כלי טיס לישראל

        נספח א' - Security Verification Procedure & Phraseology

א-11 תוכנית טיסה ואישורה

        נספח א' - תוכנית טיסה

        נספח ב' - תוכנית לטיסת מרחב

        נספח ג' -  טופס בקשה לסגירה אווירית

א-12 משרדי מודיעין טיס - שעות פעילות

א-13 הפעלת טרנספונדר

א-14 נוהל פעילות במנחתים

א-16 טבלאות זריחה ושקיעה (אילת-רמון, נתב"ג וחיפה)

א-17 אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים לטיסה

       נספח א' אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים לטיסה

מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.