לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

משרד התחבורה - רת"א, אגף כלכלה ויחב"ל

 1. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכלים, פברואר 2020
 2. מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה - דו"ח שנתי, אוקטובר 2019
 3. דו"ח היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה  - עונת קיץ 2019
 4. המובילים הישראלים בעידן מדיניות השמיים הפתוחים - פברואר 2019
 5. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכלים, דצמבר 2018
 6. דו"ח היצע הטיסות לישראל וממנה במהלך עונת חורף 2018/19
 7. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2018
 8. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה - עונת קיץ 2018
 9. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה, עונת חורף 17/18
 10. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2017
 11. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה - עונת קיץ 2017
 12. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכליים - אפריל 2017
 13. ניתוח השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות - מאי 2015
 14. היצע טיסות הנוסעים בנתיבי האיחוד האירופי והשפעות הסכם ה"שמים הפתוחים" על היצע הטיסות - ינואר 2015
 15. המלצות הוועדה לבחינת סוגיית "השמים הפתוחים" - אפריל 2007
 16. הפעלת טיסות נוסעים סדירות בקווים בינ''ל - השוואות בינ''ל - ינואר 2007

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.