לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

משרד התחבורה - רת"א, אגף כלכלה ויחב"ל

 1.   סיוע של מדינות לחברות תעופה על רקע מגפת הקורונה - יולי 2020
 2. ההשלכות הכלכליות של מגפת הקורונה על נמלי התעופה, יוני 2020
 3. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכלים, פברואר 2020
 4. מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה - דו"ח שנתי, אוקטובר 2019
 5. דו"ח היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה  - עונת קיץ 2019
 6. המובילים הישראלים בעידן מדיניות השמיים הפתוחים - פברואר 2019
 7. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכלים, דצמבר 2018
 8. דו"ח היצע הטיסות לישראל וממנה במהלך עונת חורף 2018/19
 9. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2018
 10. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה - עונת קיץ 2018
 11. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה, עונת חורף 17/18
 12. דו"ח שנתי - מגזר ההובלה האווירית של נוסעים לישראל וממנה, אוגוסט 2017
 13. היצע טיסות הנוסעים לישראל וממנה - עונת קיץ 2017
 14. ענף ההובלה האווירית הגלובלי - היבטים כלכליים - אפריל 2017
 15. ניתוח השפעות מדיניות "שמים פתוחים" על תעריפי הטיסות - מאי 2015
 16. היצע טיסות הנוסעים בנתיבי האיחוד האירופי והשפעות הסכם ה"שמים הפתוחים" על היצע הטיסות - ינואר 2015
 17. המלצות הוועדה לבחינת סוגיית "השמים הפתוחים" - אפריל 2007
 18. הפעלת טיסות נוסעים סדירות בקווים בינ''ל - השוואות בינ''ל - ינואר 2007

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.