לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מבנה קובץ הפמ"ת

קובץ הפמ"ת ערוך בפרקים כדלקמן:

  • עדכונים - בפרק זה תפורסם רשימת העדכונים לפמ"ת. כל עדכון מלווה בתאריך כניסתו לתוקף, דף המכיל את תמצית העדכון לכל פרק בפמ"ת (שעודכן בפועל) ורשימת ביקורת דפים.
  • תוספות - בפרק זה תפורסם רשימת התוספות לפמ"ת. כל תוסף מלווה בתאריך כניסתו לתוקף, דף המכיל את תמצית התוסף ותוכן התוסף עצמו, אם באותו דף ואם בדף נפרד.
  • פרק א - כללי - דן בכללי טיסה לסוגיהם, פנייה לקבלת אישורים, תוכניות טיסה ונושאים כלליים אחרים.
  • פרק ב - טיסות - מפרט את סוגי הטיסות וסוגי נתיבי הטיסה.
  • פרק ג - נהלי חירום - נוהל כללי למקרה של אובדן קשר אלחוט דיבור ואופן הדיווח על תאונה או תקרית תעופתית.
  • פרק ד - שדות תעופה - פרק זה כולל את כל שדות התעופה האזרחיים ושדות תעופה אחרים המותרים לשימוש אזרחי.
  • פרק ה - מנחתים - פרק זה כולל את המנחתים שבהם מתקיימת פעילות אזרחית קבועה. (בפרק המנחתים יוכנסו מנחתים חדשים בעדכונים הבאים).
  • פרק ו – משטחי נחיתה למסוקים - פרק זה כולל את מנחתי המסוקים שבהם מתקיימת פעילות קבועה. (בפרק משטחי נחיתה למסוקים, יוכנסו מנחתים חדשים בעדכונים הבאים).

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 7019900, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.