1. דרישה לצבירת ניסיון לאחרונה  - 26.09.2016

  2. הדרכה נוספת באוויר לטייס אז"ם קבוצה ב' לאחר החלפת כנף בעלת מאפייני טיסה שונים