לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009 (עדכון אחרון מתאריך 13.04.2015)

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), תשנ"ב - 1992 (עדכון אחרון מתאריך 21.09.15)

תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד - 1983 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)  

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), תשמע"א - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב – 1981 (תוכן עניינים) (עדכון אחרון מתאריך 13.04.2015)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), תשמ"ב – 1981 (עדכון אחרון מתאריך 13.04.2015)

תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אווירית), תש"ם - 1980 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), תשמ"ד - 1984 (עדכון אחרון מתאריך 30.06.03)

הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחויות), תשע"ב - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 20.01.12)

תקנות הטיס (כלי רחיפה), תשע"ה – 2015

תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), תשל"ט - 1979 (עדכון אחרון מתאריך 01.08.13) 

תקנות הטיס (מכוני בדק), תשע"ג - 2013 (עדכון אחרון מתאריך 01.08.13)

תקנות הטיס (מנחתים), תשל"ה – 1975 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977 (תוכן עניינים) (עדכון אחרון מתאריך 01.01.11)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז -  1977 (עדכון אחרון מתאריך 20.07.12)

טבלה השוואתית בין תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977, לבין התקנות המקבילות של ה- פ.א.ר (עדכון אחרון מתאריך 20.07.12)

מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), תשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (נציגי המנהל), תשמ"א -  1981 (עדכון אחרון תאריך 20.10.99)  

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל"ד - 1973 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות), תשע"ד - 2014 (עדכון אחרון מתאריך 25.07.14)

569  - תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל"ז – 1977

575 - תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א – 1981 (תוכן העניינים)

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א - 1981 (עדכון אחרון מתאריך 13.04.2015)

757  - תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), תשל"ג – 1973

תקנות העבירות המנהלתיות (קנס מנהלי - עבירות בטיחות בטיסה), תשס"ו - 2006  (עדכון אחרון תשס"ו-2006)

779  - תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), תשל"ב – 1972

צו המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי שמטילה רת"א)

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.