לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

באמצעות הקישורים בעמוד זה, ניתן לעיין בנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה.קבצים מדף מידע זה נלקחו מכרך טיס - קובץ חוקים ותקנות של רשות התעופה האזרחית. שמות הקבצים המופיעים להלן מיצגים את מספרי העמודים בכרך.

הערה: הקבצים הם בפורמט PDF ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.