נציגים לקבלת כתבי בית דין סדיר  - ינואר 2020

 

  נציגים של חברות זרות סדיר המוסמכים לפעול מטעמם במגעיהם מול רת"א  - ינואר 2020