לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
        מספר הפטור      שם המפעיל  נושא הפטור
1-11 דרור ארד פטור מתקנות הטיס 18, 22, 24, 27א'(1), 27א'(2), 28א'(3), 28ב', 38, 37, 35, 34, 31א' לתקנות הטיס (מנחתים) התשל"ה
53-12 מר רון בן יצחק, מר שי בן יצחק פטור מתקנה 18, 27א'(1), 27א'(2), 28א'(3), 28ב', 31, 32(6), 34, 35א', 37, 38א' לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975
55-12 חברת פרדייב בע"מ פטור מתקנה 27(א) לתקנות המנחתים
30-13 מר הראל רפאלי פטור מהוראות תקנה 18, 27א(2), 28(א)(3), 28(ב), 31, 34, 35(א), 37 לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975
99-17 בית חולים אסותא, אשדוד פטור מהוראות תקנה 22 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
33-18 רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה 15(ב)(3)(ב)(2) ו - 15(ד)(1) לתקנות הטיס (בטיחות בשדות התעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב-1992
34-18 רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה (ד)(1)22 לתקנות הבטיחות
35-18 רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה (ד)(1)22 לתקנות הבטיחות
36-18   רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה 15(ב)(3)(ב)(1) לתקנות הבטיחות
37-18 רשות שדות התעופה פטור מהוראות תקנה (ד)(1)22 לתקנות הבטיחות
39-18 חברת כים-ניר פטור מסעיף 31 לחוק הטיס, התשע"א-2011 ומהוראות התקנות 17 ו - 19 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
146-19 הצנחניה - מועדון צניחה שמרת בע"מ פטור מהוראות תקנה 27(א) לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975
455-19 החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ פטור מהוראות תקנה (27 א) לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975
456-19 רפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ" פטור מהוראות תקנה 19 ותקנה 22 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975
457-19 התעשייה האווירית פטור מהוראות תקנה 19 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975
  362-2020 התעשייה האווירית לישראל פטור ממהוראות תקנות 17(ב) 19 ו- 20 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975(להלן - "תקנות המנחתים" )

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.