לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
        מספר הפטור      שם המפעיל  נושא הפטור
1-11 דרור ארד פטור מתקנות הטיס 18, 22, 24, 27א'(1), 27א'(2), 28א'(3), 28ב', 38, 37, 35, 34, 31א' לתקנות הטיס (מנחתים) התשל"ה
53-12 מר רון בן יצחק, מר שי בן יצחק פטור מתקנה 18, 27א'(1), 27א'(2), 28א'(3), 28ב', 31, 32(6), 34, 35א', 37, 38א' לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975
55-12 חברת פרדייב בע"מ פטור מתקנה 27(א) לתקנות המנחתים
60-12 חברת שפירית שרותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 11, 18, 24 , 27(א)(2), 27(א)(3), 34 35(א) לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975
30-13 מר הראל רפאלי פטור מהוראות תקנה 18, 27א(2), 28(א)(3), 28(ב), 31, 34, 35(א), 37 לתקנות המנחתים, התשל"ה-1975
  99-17 בית חולים אסותא, אשדוד פטור מהוראות תקנה 22 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה-1975

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.