לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

נבחן יוכל להגיש ערר על תוצאות בחינת הבקיאות באנגלית ישירות למרכז הבחינות בו נבחן בתוך שבוע ימים ממועד הבחינה, בכפוף לתשלום אגרת ערעור לרת"א.
 
הערר יוגש בכתב בדוא"ל או בפקס ויכלול את המסמכים הבאים:
טופס ערר אותו ניתן לקבל ממרכז הבחינות ובו פרטי המערער, פרטי הבחינה עליה הוא מערער ופירוט טענות המערער.
אסמכתא לתשלום אגרת ערעור (בפקס או מסמך סרוק).
 
התשובה לבקשת הערעור תינתן בכתב ותשלח בדואר אל הנבחן על-ידי מרכז הבחינות.
לוח הזמנים להעברת המענה למערער –  עד 14 יום ממועד קבלת טופס הערעור ועותק אגרת הערעור ע"י מרכז הבחינות.
 
יודגש כי בדיקת הערר עשויה להביא לתיקון הציון לכל כיוון: תיקונו כלפי מעלה, השארתו כפי שהוא, או הורדתו כלפי מטה.
עובדה זו תובא לידיעת הנבחן על-גבי טופס הערר.
במקרה בו תוצאת הערעור הביאה לשינוי ציוני הנבחן, יועבר טופס ציונים מתוקן לנבחן.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.