לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
FormDirectivesDescriptionNumber
  Download Download טיפול בבקשה לפטור מהוראות מחייבות לפי דיני הטיס 4.0.007
  Download נוהל טיפול במסמכי ICAO 4.0.009
  Download נוהל טיפול בהוראות זרות המאומצות בחקיקה ישראלית 4.0.011
  Download טיפול ב- Deficiencies של ה- EANPG 4.0.013
  Download נוהל אצילת סמכויות המנהל 4.0.017

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.