לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

רשות התעופה האזרחית היא רשות סטטוטורית במשרד התחבורה, שהוקמה בתאריך ה- 13 במאי 2005, בהתאם לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה- 2005. רשות התעופה האזרחית החליפה את מינהל התעופה האזרחית, שפעל כאגף במשרד התחבורה עד להקמת הרשות. במהלך חודש מרץ 2009 הרשות הפכה ליחידת סמך במשרד התחבורה.

 


 

 להלן תרשים מבנה ארגוני של רת"א

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.