לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

רשות התעופה האזרחית היא רשות סטטוטורית במשרד התחבורה, שהוקמה בתאריך ה- 13 במאי 2005, בהתאם לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה- 2005. רשות התעופה האזרחית החליפה את מינהל התעופה האזרחית, שפעל כאגף במשרד התחבורה עד להקמת הרשות. במהלך חודש מרץ 2009 הרשות הפכה ליחידת סמך במשרד התחבורה.

 


 

 • מנהל רשות תעופה אזרחית - מר יואל פלדשו
 • היועדת המשפטית - עו"ד רננה שחר
 • מנהל אגף מטה - מר גדי רגב
 • מנהלת אגף מינהל ומשאבי אנוש - גב' ורד ויטנברג
 • מנהל אגף פיקוח אווירי - קברניט אברהם ליבלינג
 • מנהל אגף תשתיות תעופה - מר מוטי שמואלי
 • מנהל אגף כשירות אווירית - מר בני דוידור
 • מנהל אגף כלכלה ויחסים בינלאומיים - מר ישי דון יחיא
 • ראש מנהלת מיגון מטוסים - מר בני קדר

 

 להלן תרשים מבנה ארגוני של רת"א

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.