עלון מידע : 38/2010
 
מקור המידע : FAA
 
המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.