לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Certification
FormDirectivesDescriptionNumber
    Download PPL Knowledge Test Standards 1.3.004B
  Download

CPL Skill Test Standard

1.3.005A
    Download CPL Knowledge Test standards 1.3.005B
  Download   ATPL Skill Test Standards 1.3.006A
  Download ATPL Knowledge Test Standards 1.3.006B
  Download Instrument Skill Test Standard 1.3.011A
  Download Instrument Knowledge Test Standards 1.3.011B
  Download דרישות מתכנית הדרכה ל- UPRT 1.3.014A
  Download
Download
AMT Knowledge Test  & Skill Test Standards
   AMT Basic Skill Test Standards
1.3.226

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.