לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Certification
FormDirectivesDescriptionNumber

 

Download
Download

Download Certification of an approved maintenance organization
Prospective Maintenance Organization  Pre-assessment Statement (PMOPS)
Appendix 3 - Schedule of Events
1.2.001A


Download
Download

Download נוהל קבלת מערכת ניהול בטיחות ושינויה
SMS phase 1 evaluation for complex organization checklist
SMS phase 2 evaluation for complex organization checklist
1.2.063A
  Download Human Factors 1.2.340A
  Download Outsource Maintenance 1.2.341A
  Download Additional training in fuel tank safety 1.2.342A
  Download התקשרות של מכון בדק ישראלי עם מכון חוץ 1.2.343A

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.