לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

לאור הניסיון הנצבר ממבחני האנגלית שבוצעו עד כה, מצאנו לנכון להרחיב מעט את ההסברים שיעזרו לכם במהלך המבחן ובכך להקטין את חוסר הוודאות.
כפי שפרסמנו באתר רשות התעופה האזרחית, משך הבחינה בעל פה כ- 10 דקות.
צוות הבוחנים מורכב ממומחה תעופתי ומומחה אנגלית.
עם הכניסה לחדר המבחן ולאחר תהליך זיהוי קצר, יציגו הבוחנים את עצמם ויבקשו מהנבחן להציג עצמו במספר משפטים.
לחלק זה של המבחן שלושה מרכיבים:
 תיאור תמונה/מרשם – הנבחן יתבקש לתאר תמונה/מרשם.
 תרגיל סימולציה – דו שיח בין טייס למפקח על תנועה אווירית.
 דיווח לממונה – הנבחן יתבקש לדווח לממונה על אירוע.

תיאור תמונה/מרשם
בחלק זה של המבחן יקבל הנבחן תמונה או מרשם בנושא תעופה. זיכרו כי אין משהו נסתר בתוך התמונה/מרשם זהו רק כלי עזר לעודד את הנבחן לדבר, באנגלית כמובן, לפרק זמן של כשתיים עד שלוש דקות. רק תיאור של כל הפרטים שהצלחתם לראות בתמונה/מרשם, דקדקני ככל שיהיה, ימלא אולי כחצי דקה בלבד מתוך הזמן המצופה מכם לדבר. לכן אחרי שתיארתם את אשר אתם רואים בתמונה/מרשם התחילו לדבר על כל נושא תעופתי שניתן לחבר לתמונה/מרשם שקיבלתם. הוסיפו דוגמאות מניסיונכם האישי או מתאונות מפורסמות שאתם מכירים.  שלוש דקות זהו זמן לא קצר למשימה מעין זו ויציאה מתוך המסגרת של התמונה/מרשם תקל עליכם.
תרגיל סימולציה
חלק זה של המבחן הוא משחק תפקידים. הבוחן ישחק תפקיד של פקח/בקר או טייס  בהתאם לנבחן שיושב מולו. בתחילת חלק זה יקבל לידיו הנבחן את סיפור המסגרת של משחק התפקידים, כולל נתונים שבהם יהיה על הנבחן להשתמש במהלך הדו-שיח. ברגע שסיימת לעבור על סיפור המסגרת ואתה מוכן להתחיל יחל הדו-שיח ויתנהל על פי נהלי הדיבור בקשר. זיכרו כי אין ביטוי תעופתי לכל מצב חריג ולכן יהיה עליכם להשתמש גם באוצר מילים שהוא מחוץ לפרזאולוגיה המקובלת.
דיווח לממונה
חלק זה מורכב מתחקיר על שהתרחש בתרגיל הסימולציה. על הנבחן יהיה לדווח לאחד מבעלי התפקידים, סמנכ"ל מבצעים/מנהל צי/טייס ראשי,  בחברה בה הוא עובד את אשר אירע. גם בחלק זה תתבקשו לדבר למשך פרק זמן של שתיים עד שלוש דקות. מומלץ להתייחס לכלל הפעולות של כל המעורבים באירוע ולא רק לפעולות שלכם כטייסים על מנת למלא פרק זמן זה. כדאי להתייחס לפעולות של צוות הקבינה, הנוסעים,  הבקרה, שרותי הכיבוי וההצלה, החברה וכדומה. המנעו משימוש רק במילים שבהם השתמשתם כבר בתרגיל הסימולציה.

סיכום
בכל חלקי המבחן יש להפעיל את הדימיון, ליזום ולהשלים את סיפור המסגרת אותו אתם מקבלים ולא להפסיק לדבר.
שימוש רב בהברות קישור שתופסות זמן שידור ("ממממ...."; "אה....", וכדומה) יקשה עליכם לקבל ציון חמש או שש.
חוזרים וממליצים להקדים ולהיבחן לאור העומס הצפוי בתחילת 2011 לקראת המועד הקובע.

בהצלחה !
מחלקת רישוי עובדי טיס

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.