מספרתיאורPDFWORD
1.3.001A בקשה לרישיון / הגדר / אישור

לחץ כאן

 
1.3.001B מידע פלילי

לחץ כאן

 
  שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה ביטחונית

  הורדה

 
1.3.001F כתב הסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני הורדה הורדה
1.3.002B טופס הרשמה למבחן עיוני לעובדי טיס   הורדה
1.3.002C אישור למבחן עיוני חוזר לעובדי טיס   הורדה
1.3.007F טופס בקשה לחידוש רישיון מדריך טיס לחץ כאן  
  מבחן רמה תקופתי באווירון (עדכון מס' 4) הורדה  
  מבחן רמה תקופתי - הליקופטר הורדה  
1.3.030C אישור הסמכה להגדר נוסף על אווירון מקבוצה א' הורדה הורדה
1.3.030D

אישור הסמכה לטיפוס נוסף אווירון קב' ב'

  הורדה
1.3.070A בקשה לבדיקה רפואית לקבלת תעודה רפואית לעובד טיס הורדה  
1.3.070B בדיקה רפואית לעובד טיס (טופס לרופאים) הורדה  
  מסמכים נדרשים לקבלת הפניה למבחן מעשי הורדה  
  טופס ריכוז שעות טיסה   הורדה
  הסכמה לבצע בירור פרטים בארץ זרה   הורדה
1.3.050A Consent to Check Personal Details in a Foreign Country הורדה  
   הצהרה על אובדן רישיון ואי שימוש בזכויות רישיון הורדה