לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 הסבר כללי

  • האגף אחראי על קידום רגולציה (אסדרה), רישוי, פיקוח ואכיפה בתחומים המקצועיים השונים של התשתיות התעופתיות וניהול התעבורה האווירית: תשתיות קרקעיות לתעופה (מנחתים ושדות תעופה על רכיביהם), תכנון המרחב האווירי ותהליכי הטיסה, יחידות ניהול התעבורה האווירית ומערכות התקשורת העקיבה והניווט התעופתיים על הקרקע (שאינם חלק מכלי הטיס)
  • האגף אחראי לפיתוח מרחב הפיקוח התעופתי הישראלי שהוקצה לתעופה האזרחית, לכתיבת תוכניות פיתוח שנתיות ורב שנתיות ולנושאי איכות הסביבה בהקשרי שדות התעופה. האגף אחראי לקשר עם חיל האוויר, משרד הביטחון ומינהל התכנון בתחומי אחריותו. האגף אחראי לקשר עם רשויות התעופה במדינות השכנות בתחומי ניהול התעבורה האווירית בין המדינות ותכנון נתיבי הטיסה
  • האגף אחראי על פרסומי המידע התעופתי של ישראל והוראות התעבורה האווירית במסגרת ה- AIP והפמ"ת בהתאם לכלכים הבין לאומיים המחייבים

 

מבנה ארגוני

  

 בעלי תפקידים

ראש האגף – מוטי שמואלי

רכזת אגף תשתיות תעופתיות – מרינה יעקובי

 

כנסים 

 

 


זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.