לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

שנת 2019

1. עלון בטיחותא מס' 16 - רבעון רביעי 2019

2.עלון בטיחותא מס' 15 - רבעון שלישי 2019

3. עלון בטיחוטא מס' 14 - רבעון שני 2019

4. עלון בטיחותא מס' 13 - רבעון ראשון 2019

5. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - פברואר 2019

6. חוברת תמונת הבטיחות לשנת 2018

7. לפי נתוני רת"א להלן גרף נתונים לגבי הרוגים ופצועים בתעופה בשנים 2015 -2019


 

שנת 2018

 1. עלון בטיחותא מס' 12 - רבעון אחרון 2018
 2. עלון בטיחותא מס' 11 רבעון ראשון 2018
 3. עלון בטיחותא מס' 10 רבעון שני 2018
 4. עלון בטיחותא מס' 9 רבעון ראשון 2018
 5. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - אוגוסט 2018
 6. חוברת תמונת הבטיחות לשנת 2017
 7. סיכום בטיחות ראשוני לשנת 2017
 8. סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א-פברואר 2018
 9. לפי נתוני רת"א להלן גרף נתונים לגבי   הרוגים ופצועים בתאונות טיס בשנים 2013 - 2017

 


 

שנת 2017

 1. סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א-אוגוסט 2017
 2. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - מרץ 2017
 3. סיכום בטיחות ראשוני לשנת 2016
 4. תמונת הבטיחות לשנת 2016
 5. עלון בטיחותא מס' 8 רבעון רביעי 2017
 6. עלון בטיחותא מס' 7 רבעון שלישי 2017   
 7. עלון בטיחותא מס' 6 לרבעון שני 2017
 8. עלון בטיחותא מס' 5 לרבעון ראשון 2017 
שנת 2016

 1. עלון בטיחותא מס' 4 רבעון רביעי 2016
 2. עלון בטיחותא מס' 3 רבעון שלישי 2016
 3. עלון בטיחותא מס' 2 רבעון שני 2016
 4. עלון בטיחותא מס' 1 רבעון ראשון 2016
 5. סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א - אוקטובר 2016
 6. חוברת סיכום בטיחות 2015 

  מצורף בזה קובץ של תמונת הבטיחות .2015

  הפרסום התעכב ביחס למועד ההפצה בשנים קודמות משתי סיבות עיקריות והן: המתנה לפרסומים מהעולם ועיצוב חדש וידידותי יותר לחוברת.

  בחוברת חלו שיפורים הבאים

  א. הוספת תרשימים רב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ"א מידע של 4 שנים)           

  ב. הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמת ניתוח שנייה ושלישי

  ג.  הצגת מידע בטיחותי מהעולם בצורה נרחבת  

 7. סיכום בטיחות ראשוני לשנת 2015
 8. אז"מ - 2013 - 2016 - ריכוז תאונות במנחתים ושטחי נחיתה בשטח
 9. רשימת תאונות בתעופה הכללית והספורטיבית לרבעון ראשון של שנת 2016
 10. סיכום הערכה ראשונית לתמונת הבטיחות בשנת 2015
  ר
  ת"א נוהגת לפרסם את חוברת סיכום הבטיחות לשנה החולפת בחודשים מאי-יוני בשנה העוקבת. בהתאם רת"א תפרסם את סיכום הבטיחות בתעופה האזרחית של שנת 2015, עם השלמת איסוף כל הנתונים וניתוחם. להלן  סיכום ההערכה הראשונית, מבוססת היטב, על תמונת הבטיחות לשנת 2015. מנהל רת"א שלח את הסיכום הנ"ל בתחילת השנה לשר הממונה.

 

 


 

שנת 2015

סיכום בטיחות לשנת 2014

סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א-אוגוסט 2015

אזהרה: טיסה בגובה נמוך לאורך קו החוף – חליפה עם גלשני רחיפה

 

חציון ראשון 2015 - תמונת הבטיחות מהמידע במדנ"א

.ה- 1.7 מאחורינו, הסתיים חציון. מצ"ב קובץ עם עיקרי הנתונים, חלקם מושווה לשנה קודמת

.כפי שמוכר לנו בהיקף התעופה הקטן שלנו יש להיזהר מקביעת מגמות

.כל המעוניין בפרטים נוספים – ניתן לקבלם מתחום בטיחות טיסה לעיונכם

ישיבת בקרת ת"ע - רבעון 1 - תחום בטיחות טיסה - 2015

 

אז"מ – תאונות ותקריות חמורות עיקריות שנחקרו בשנים 2009 – 2014 

במצגת מוצגים אירועי אז"מ עיקריים בחמש שנים האחרונות. הסתכלות רב שנתית מאפשרת לראות ולנתח מגמות וסיכונים. עם זאת המספרים עדיין קטנים ובהתאם יש לנקוט בזהירות ובעיקר לתמוך במידע נוסף טרם הסקת מסקנות.

סיכום בטיחותי ראשוני לשנת 2014

 


 

שנת 2014

סטטוס ביצוע המלצות החוקר הראשי למנהל רת"א - מרץ 2015

סטטוס ביצוע המלצות דוחות החוקר הראשי למנהל רת"א אוגוסט 2014

סיכום בטיחות לשנת 2013

סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א

 


שנת 2013

 

סטטוס ביצוע המלצות דו"חות החוקר הראשי למנהל רת"א ספטמבר 2013

סיכום בטיחות לשנת 2012


 

שנת 2012

1. סיכום בטיחות לשנת 2011

2. מצגת תמונת בטיחות רבעונית - רבעון 1 שנת 2012

 


 

שנת 2011

להלן  קישור לחוברת סיכום בטיחות 2010

תמונת בטיחות - אפריל

תמונת בטיחות - מרץ

תמונת בטיחות - פברואר

תמונת בטיחות - ינואר

 


 

שנת 2010

נתוני בטיחות חצי שנתיים - חציון ראשון 2010

תמונת בטיחות - דצמבר

תמונת בטיחות - נובמבר

תמונת בטיחות - אוקטובר

תמונת בטיחות - ספטמבר

תמונת בטיחות - אוגוסט

תמונת בטיחות - יולי

תמונת בטיחות - יוני

תמונת בטיחות - מאי

תמונת בטיחות - אפריל

תמונת בטיחות - מרץ

תמונת בטיחות - פברואר

 

 

 


זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.