רישיונות הטיס מחולקים לחמישה סוגים ראשיים:
  • טייס מתלמד
  • טייס פרטי: רשאי לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה בכלי טיס לפי ההגדרים ברישיונו ולפי מגבלות תקנות הטיס. טייס פרטי אינו רשאי לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה בטיסה מסחרית או בשכר
  • טייס מסחרי: רשאי לשמש כטייס מפקד או כטייס משנה בכלי טיס לפי ההגדרים שברישיונו ולפי מגבלות תקנות הטיס, גם בכלי טיס המופעל בטיסה מסחרית (אם לא נדרשים 2 טייסים)
  • טייס תובלה בנתיבי אוויר (ALTP): רשאי לשמש כטייס פרטי ומסחרי לפי ההגדרים שברישיונו ולפי מגבלות תקנות הטיס, גם בכלי טיס המופעל בטיסה מסחרית  אשר צוותו מונה 2 טייסים.
  • מדריך טיס: רשאי להדריך לצורך קבלת רישיון טיס או הגדר, במסגרת המגבלות שברישיונו והגדריו