עמוד זה מכיל תוספים לפרסומי המידע התעופתי הפנים ארצי. מומלץ לבקר בעמוד זה לעיתים קרובות על מנת להתעדכן ברשימת התוספים לפמ"ת. חשוב לזכור כי 28 יום לפני כניסה לתוקף של תוסף חדש, מופץ NOTAM המתריע על כניסת התוסף לתוקף.

 
תוסף מס'  1/16 – תאריך כניסה לתוקף 08 בדצמבר 2016 
תוסף 1/16 הוטמע לתוך נהלי הפמ"ת הרלוונטיים
 
תוסף מס'  5/12– תאריך כניסה לתוקף 20 בספטמבר 2012
תוסף 5/12 הוטמע לתוך נהלי הפמ"ת הרלוונטיים

תוסף מס' 4/12 – תאריך כניסה לתוקף 23 באוגוסט 2012

תוסף 4/12 ומפות הגובה הנמוך הוטמעו לתוך נוהל הפמ"ת הרלוונטי (נוהל ב-08).

תוספים 1 עד 4 לשנת 2011, הוטמעו לתוך עדכון 2/11