רשות התעופה האזרחית מפקחת על כ-30 מנחתים מאושרים המופעלים על ידי גורמים פרטיים ומועצות מקומיות. רוב המנחתים כוללים רק מסלול נחיתה ומספר מבנים.

רשות התעופה האזרחית תשאף להגדיל את פרק המנחתים בפמ"ת ולעדכנו על ידי הוספת מנחתים המשמשים את צרכי התעופה הספורטיבית וצרכים חקלאיים. במסגרת כל עדכון או תוספת לעדכון ניתן יהיה לבדוק אילו מנחתים חדשים נוספו לפרק ה' וכן אילו מנחתים עודכנו.

המנחתים הכלולים בפרק זה (לפי סדר א'-ב') הם:

מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il