לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
שדה התעופה דב הוז (שדה דב) -   LLSD   - דפי מלל

רשימת נספחים

   
נספח א' תרשים השדה (AIP 2.6-11)
נספח ב' תרשים רחבות החנייה המזרחיות (AIP 2.6-13)
נספח ב' 1 תרשים רחבת חנייה S (AIP 2.6-14)
נספח ב' 2 תרשים רחבת חניה T (AIP 2.6-15)
נספח ב' 3 תרשים רחבת חניה Y (AIP 2.6-16)
נספח ג'-2 STANDART DEPARTURE ROUTE - VIS MERVA 1A,1B, PEPIR 1A,1B, ADLOD 1A,1B  (AIP 2.6-18A)
נספח ג' 3 STANDART DEPARTURE ROUTE - VIS SALAM 1A, 1B TOMAL 1A, 1B BIRIM 1A, 1B PURLA 1A, 1B (AIP 2.6-18B)
נספח ג'-5 STANDART ARRIVAL CHART - TOMAL 1 (AIP 2.6-16B)
נספח ג'-6 STANDART ARRIVAL CHART - SOLIN 1A, NAT 1A, TAPUZ 1A, MESIL 1A (AIP 2.6-16C)
נספח ד' כניסה, יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים
(CVFR) מסלול בשימוש 03
 
נספח ד'-1 כניסה, יציאה וחצייה בנתיבי התובלה הנמוכים
(CVFR) מסלול בשימוש 21
 
נספח ד' 2 כניסה, יציאה וחצייה למסוקים  
נספח ה' VOR RWY 03 AND 21 (CLOUD BREAK) (AIP 2.6-19)
נספח ה'-1 INSTRUMENT APPROACH CHART- VOR RWY 21 (AIP 2.6-20)
נספח ו' הצטרפות באובדן קשר מנתיבי התובלה
הנמוכים (CVFR)
(CVFR)
נספח ז' ראה פרק הרצליה  
נספח ח' ראה פרק בן-גוריון (AIP 2.5-25)
מפת מכשולים מסלול 03/21    
 
מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.