לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

שדה התעופה ראש פינה -   LLIB   - דפי מלל

רשימת נספחים

   
נספח א' תרשים השדה  
נספח ב' תרשים עמדות חנייה  
נספח ג' נתיבי כניסה/יציאה בנתיבי התובלה הנמוכים ונתיבי מסוקים  
נספח ד' הצטרפות בתקלת קשר מנתיבי CVFR  
נספח ה' תרשים ההקפה  
נספח ו' STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE RWY 15 and 33  
נספח ז' VOR RWY 15 and 33 (CLOUD BREAK)  
נספח ח' אזורי דאיה מקומית  
מפת מכשולים מסלול 15/33    

 מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.