לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

שדה התעופה הרצליה ע"ש מודי אלון -  LLHZ  - דפי מלל

רשימת נספחים

נספח א' תרשים השדה (נקודות ציון בתרשים מבוססים על רשת גיאודטית ED 1950).  
נספח ג' כניסה ויציאה לנתיבי התובלה הנמוכים  
נספח ד' טרם פורסם  
נספח ה' נתיבי יציאה וכניסה גובה נמוך  
נספח ו' טרם פורסם  
נספח ז' אזורי האימון  
נספח ז'-1 אזורי אימון מסוקים  
נספח ח' יציאה לנתיבי ATS  
נספח ט' עמדות חנייה ברחבות C ,B ,A  
נספח י' עמדות חנייה ברחבה F  
נספח י''א עמדות חנייה ברחבה G  
נספח י"א-1 עמדות חנייה ברחבה E  
נספח י"א-2 עמדות חנייה ברחבה D  
נספח י''ב תרשים ההקפה  
  נספח י"ג הצטרפות באובדן קשר מנתיבי התובלה הנמוכים  
 
מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.