לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

שדה התעופה אילת -    LLET   - דפי מלל

רשימת נספחים

   
נספח א' תרשים השדה (AIP 2.1-11)
נספח ב' תרשים החניה (AIP 2.1-13)
נספח ג' נתיבי כניסה / יציאה (CVFR)  
נספח ג'-1 נתיבי כניסה / יציאה (CVFR), בהפעלת גישה מזרחית  
נספח ד' STANDARD INSTRUMENT
DEPARTURE  - SAMAR 1A, 1B
(AIP 2.1-17)
נספח ד'-1 STANDARD DEPARTUE ROUTE - VIS, HADAR Y RWY 21 (AIP 2.1-17A)
נספח ד'-2 STANDARD DEPARTUE ROUTE - VIS, HADAR Z RWY 21 (AIP 2.1-17B)
נספח ד'-3 STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT 
EITAN 1A
(AIP 2.1-17C/0)
נספח ו' תרשים ההקפה – VISUAL CIRCUIT CHART (AIP 2.1-25)
נספח ו'-1 VISUAL APPROACH CHART - KITOR Y VIS RWY 21 (AIP 2.1-24)
נספח ו'-2 VISUAL APPROACH CHART - RODED VIS RWY 03 (AIP 2.1-24A)
נספח ו'-3 VISUAL APPROACH CHART - DAKAR VIS RWY 03 (AIP 2.1-24B)
נספח ו'-4 VISUAL APPROACH CHART - NESICHA VIS RWY 03 (AIP 2.1-24C)
נספח ו'-5 VISUAL APPROACH CHART - KITOR VIS RWY 21 (AIP 2.1-24D)
נספח ז' הצטרפות בתקלת קשר מנתיבי התובלה הנמוכים  
מפת מכשולים מסלול 03/21   (AIP 2.1-15)

 מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.


בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 70100, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.