לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עדכון מס' 3/20 – תאריך כניסה לתוקף 18 ביוני 2020

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

דפי עדכון ב- 03 נספח א - גיליון צפוני  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 03 נספח א - גיליון דרומי  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 03 נספח א - צד אחורי  - צד אחורי של מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)  


 עדכון מס' 2/20 – תאריך כניסה לתוקף 26 במרץ 2020

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

  דפי עדכון בגודל A5

  ב - 01 נספח א'  – ATS routes chart

 


 

עדכון מס' 1/20 – תאריך כניסה לתוקף 30 בינואר 2020

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4

 


 

עדכון מס' 4/19 – תאריך כניסה לתוקף 07 בנובמבר 2019 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4


 

עדכון מס' 3/19 – תאריך כניסה לתוקף 20 ביוני 2019 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף). פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
  

 


 

עדכון מס' 2/19 – תאריך כניסה לתוקף 23 במאי 2019 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4  

 


 

עדכון מס' 1/19 – תאריך כניסה לתוקף 28 בפברואר 2019 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3


 

 

עדכון מס' 4/18 – תאריך כניסה לתוקף 08 בנובמבר 2018 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

דפי עדכון   ב- 03 נספח א – גיליון צפוני  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון  ב- 03 נספח א – גיליון דרומי  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון  ב- 03 נספח א – צד אחורי  – צד אחורי של מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון   ב- 08 נספח א – גיליון צפוני (כולל צד אחורי)  - מפה לתעופה ספורטיבית (בגודל גיליון), מעודכן מתאריך 04/10/2018
דפי עדכון   ב- 08 נספח א – גיליון דרומי (כולל צד אחורי)  - מפה לתעופה ספורטיבית (בגודל גיליון), מעודכן מתאריך 04/10/2018

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3


 

עדכון מס' 3/18 – תאריך כניסה לתוקף 19 ביולי 2018 

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):

דפי עדכון בגודל A4עדכון מס' 2/18 – תאריך כניסה לתוקף 26 באפריל 2018  - קובץ *A5 מעודכן מתאריך 26/03/2018

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5  - קובץ מעודכן מתאריך 26/03/2018
דפי עדכון בגודל A4

מפת מכשולים:
חיפה (מסלול 16/34)

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

* מהות העדכון:
ביטול עדכון לדפית שדה דב נספח ב'-3, דפית זו לא התעדכנה בעדכון האחרון. תוקף הדפית נשאר מתאריך 19 בנובמבר 2009.
ביטול דפית שדה דב נספח ג'-1.

 


 עדכון מס' 1/18– תאריך כניסה לתוקף 04 בינואר 2018

 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל .A5
דפי עדכון בגודל A5


עדכון מס' 2/17– תאריך כניסה לתוקף 09 נובמבר 2017  

 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4  

 

דפי עדכון  ב- 03 נספח א – גיליון צפוני  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון  ב- 03 נספח א – גיליון דרומי  - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון  ב- 03 נספח א – צד אחורי  – צד אחורי של מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון  ב- 08 נספח א – גיליון צפוני (כולל צד אחורי)  - מפה לתעופה ספורטיבית (בגודל גיליון)
דפי עדכון   ב- 08 נספח א – גיליון דרומי (כולל צד אחורי)  - מפה לתעופה ספורטיבית (בגודל גיליון)


  ב - 01 נספח א'  – ATS routes chart

 

מפת מכשולים:
חיפה (מסלול 16/34)
בן גוריון (מסלול 03/21)
בן גוריון (מסלול 08/26)
בן גוריון (מסלול 12/30)

דפי עדכון פרק נתב"ג, אילת על שם אילן ואסף רמון (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

 


 

 

עדכון מס' 1/17– תאריך כניסה לתוקף 25 מאי 2017  

 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
פרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4  
דפי עדכון בגודל A3

מפת מכשולים:
חיפה (מסלול 16/34)

דפי עדכון פרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

 


עדכון מס' 2/16– תאריך כניסה לתוקף 10 בנוב' 2016 דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).

פרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון הוצאו מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5 
  דפי עדכון בגודל A5  
  דפי עדכון בגודל A4  


דפי עדכון פרק נתב"ג ואילת על שם אילן ואסף רמון הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרקים מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי): 

  דפי עדכון בגודל A4 
  דפי עדכון בגודל A3

 


עדכון מס' 1/16– תאריך כניסה לתוקף 28 באפר' 2016 

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).

פרק נתב"ג הוצא מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים. על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות. דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5 
דפי עדכון בגודל A5 
דפי עדכון בגודל A4  
דפי עדכון בגודל A3


דפי עדכון פרק נתב"ג הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרק מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי): 

דפי עדכון בגודל A4

 


עדכון מס' 2/15– תאריך כניסה לתוקף 17 בספט' 2015

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).

פרק נתב"ג הוצא מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

דפי עדכון פרק נתב"ג הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרק מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

מפות מכשולים:
אילת (מסלול 03/21)
חיפה (מסלול 16/34)
בן גוריון (מסלול 03/21)
בן גוריון (מסלול 08/26)
בן גוריון (מסלול 12/30)
ראש פינה (מסלול 15/33)
שדה דב (מסלול 03/21)


עדכון מס' 1/15– תאריך כניסה לתוקף 25 ביוני 2015
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף(.

פרק נתב"ג הוצא מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5

דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4

דפי עדכון פרק נתב"ג הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרק מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3


עדכון מס' 3/14– תאריך כניסה לתוקף 11 בדצמבר 2014
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף(.

פרק נתב"ג הוצא מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי. הקורא מופנה לפרק נתב"ג בפמ"ת הבינלאומי. לצורך נוחות המשתמש, הוספו כאן הפרקים הרלוונטיים.
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון, קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון בגודל A5
A4 דפי עדכון בגודל
דפי עדכון בגודל A3 – נוהל ב-08, נספח ב'

דפי עדכון פרק נתב"ג הבינלאומי (בעקבות הוצאת הפרק מנהלי הפמ"ת הפנים ארצי):

A4 דפי עדכון בגודל
A3 דפי עדכון בגודל


עדכון מס' 2/14– תאריך כניסה לתוקף 29 במאי 2014

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל
A5.

דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
דפי עדכון בגודל A3

דפי עדכון ב- 03 נספח א – גיליון צפוני - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 03 נספח א – גיליון דרומי - מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 03 נספח א – צד אחורי – צד אחורי של מפת נתיבי תובלה נמוכים (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 06 נספח ד – גיליון צפוני - מפת דאיית מרחק (בגודל גיליון)
דפי עדכון ב- 06 נספח ד – גיליון דרומי - מפת דאיית מרחק (בגודל גיליון)


דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל
A5.

 


עדכון מס' 1/14– תאריך כניסה לתוקף 03 באפריל 2014
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4
ב - 01 נספח א' - Lower ATS routes chart

 


עדכון מס' 3/13– תאריך כניסה לתוקף 12 בדצמבר 2013

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל
A4


עדכון מס' 2/13– תאריך כניסה לתוקף 19 בספטמבר 2013
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל
A5.

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4


עדכון מס' 1/13– תאריך כניסה לתוקף 19 בספטמבר 2013
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4
דפי עדכון ב- 03 נספח ג - בגודל גיליון
דפי עדכון ב- 03 נספח ד - בגודל גיליון
דפי עדכון ב- 03 נספח ה
- בגודל A3


עדכון מס' 2/12 - תאריך כניסה לתוקף 13 לדצמבר 2012
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל
A5.

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4

 


עדכון מס' 1/12– תאריך כניסה לתוקף 26 ביולי 2012
דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון (מלל) בגודל A5.

 

דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - הגודל A4


עדכון מס' 2/11– תאריך כניסה לתוקף 15 בדצמבר 2011

דפי עדכון (מלל) - בגודל A5
דפי עדכון (מפות) - בגודל A5
דפי עדכון
- בגודל A4
דפי עדכון - בגודל A3
ב - 01 נספח א' - Lower ATS routes chart


עדכון מס' 1/11– תאריך כניסה לתוקף 02 ביוני 2011
דפי העדכון מחולקים לשלושה קבצים (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.


דפי עדכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4
דפי עדכון - בגודל A3
ב - 01 נספח א' - Lower ATS routes chartעדכון מס' 2/10 – תאריך כניסה לתוקף 16 בדצמבר 2010

רשימת תיקונים ידניים - עדכון 2/10
דפי עידכון - בגודל A5
דפי עדכון - בגודל A4
ב - 01 נספח א' - Lower ATS routes chartעדכון מס' 1/10 – תאריך כניסה לתוקף 08 באפריל 2010

דפי העדכון מחולקים לשלושה קבצים (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.
דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
ב-01 נספח א' – Lower ATS routes chart

דפי העדכון מחולקים לשלושה קבצים (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

 

דפי עדכון בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4
ב-01 נספח א' - Lower ATS routes chart


עדכון מס' 23 תאריך כניסה לתוקף 04 יוני 2009

דפי העדכון מחולקים לשלושה קבצים (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי עדכון
בגודל A5
דפי עדכון בגודל A4


עדכון מס' 1/13– תאריך כניסה לתוקף 30 במאי 2013

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל
A 5.

 עדכון מס' 24 תאריך כניסה לתוקף 19 בנובמבר 2009

דפי העדכון מחולקים לשלושה קבצים (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

דפי העדכון מחולקים לקבצים המשלימים את העדכון המלא (החלוקה מבוססת על גודל הדף).
על מנת להקל בתהליך הדפסת העדכון קיימת אפשרות הדפסה דו צדדית למדפסות תומכות.
דפי הביקורת לביצוע העדכון בפועל, מופיעים בתחילת דפי העדכון בגודל A5.

 

מידע נוסף

הקבצים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader, המסופקת חינם ברשת האינטרנט. על מנת לצפות ביעילות בקובץ , רצוי ללחוץ על הלחיץ הימני של העכבר ובחלון שנפתח יש לבחור בשמירת יעד בשם... (...save target as), ולשמור בתיקיית המשתמש.
דפי המידע המרכיבים את הפמ"ת מוגדרים בגודל A-5 והנתונים הגראפיים בהם נכונים רק לגודל זה. כל הדפסה של הנתונים הגראפיים עצמם (ללא קשר לגודל הפיזי של הדף) שלא בגודל A-5, עלולה לפגוע בבטיחות הטיסה.

בעריכה ועדכון פרסומי מידע תעופתי הושקע מאמץ רב על מנת להבטיח כי המידע מדויק, מלא ועדכני. אנא הביאו לידיעתנו פרטים בנוגע לטעות, מידע מטעה או חוסר במידע המתגלה תוך כדי עיון, בכתובת הבאה:
משרד התחבורה, רשות התעופה האזרחית
קרית שדה התעופה 7019900, רחוב גולן, בניין בית גולן, מיקוד 1101.
טלפון: 03-9774569, פקס: 03-9774599
דוא"ל: aip@mot.gov.il

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.