לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
 
AD NumberSubjectEffective
30-00-07-10 Windshield Wiper Arm Inspection. 30/07/2000
31-06-11-05R1 Separation of Main Entry Door (MED) and MED Inflateable Seal Warning Lights. 18/05/2011
29 97 03 10 Hydraulic power-hydraulic fuses functional test and replacement 10/04/1997
21-02-07-01 Pressurization system Emergency Operation procedures 24/07/2002

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.