לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הודעה בדבר תיקון תקנה 31 בתקנות הרישיונות  -  הארכת תוקף מבחן עיוני לעובדי טיס


ביום 26/8/20 פורסם תיקון בתקנה 31 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התש"ף- 2020.
החל מתאריך זה תוקף מבחן עיוני יהיה לתקופה של 24 חודשים מיום ביצוע המבחן (למעט טכנאי לבדק כלי טיס).
לעיון  לחץ כאן

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.