לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מה-16 באוגוסט החל להתקיים בישראל מתווה המאפשר את הרחבת הפעילות התעופתית הבינ"ל מישראל ואליה, במסגרתו הותרה כניסתם של אזרחים ישראליים שלא שהו במדינות אדומות ב-14 ימים שקדמו לטיסתם לישראל ללא שתחול עליהם חובת בידוד עם הגעתם ארץ. 

פטור זה מחובת הבידוד עם ההגעה ארצה ניתן לאזרחים ישראליים כאמור תחת קיומם של מספר תנאים, כאשר העיקרי שבהם הוא חתימה על הצהרת בריאות לנוסע באתר משרד הבריאות.

עוד יצוין לגבי מתווה זה כי כניסתם של זרים ארצה, לרבות ממדינות ירוקות, עדיין אסורה, למעט אלו שקיבלו אישור חריג ממשרד הבריאות על-פי הנהלים שקבע.

בהתאם למסגרת מתווה זה עודכן צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"ף-2020 הכולל, בין היתר, את רשימת המדינות הירוקות שמתעדכנת מזמן לזמן לפי החלטת הממשלה.

יצוין כי לא כל מדינה המסווגת כמדינה ירוקה מאפשרת את כניסתם של אזרחים ישראליים לשטחה, ואלו המאפשרות עשויות לקבוע (ובפועל – רובן קובעות) תנאים מקדימים מאזרחים ישראליים המעוניינים להיכנס לשטחן (למשל, ביצוע בדיקת PCR ועוד).

בנוסף לעדכון צו בריאות העם כאמור, פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון),  תש"ף-2020, שמועד תחילתן הוא ה-16 באוגוסט 2020.

תקנות אלו קובעות למעשה את הדרישות מכל המפעילים האוויריים, הישראלים והזרים, המפעילים טיסות מסחריות להולכת נוסעים מישראל אליה או בשטחה, וכמו כן קובעות דרישות מנוסעים בטיסות בינ"ל וממפעיל שדה תעופה בינ"ל.

 

לגישה לקובץ התקנות – לחץ כאן.

 

כל המידע הנחוץ לנוסעים בטיסות בינ"ל, לרבות רשימת המדינות הירוקות והאדומות, טופסי הצהרת בריאות ומידע כללי, מפורסם באתר משרד הבריאות בקישור הבא: https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.