לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

לציבור הנבחנים במבחנים עיוניים לרישיון טייס פרטי וטייס ומסחרי.   

הננו להודיעכם כי החל מיום א' 16 באוגוסט, 2020 מבחני התיאוריה במקצועות ידע טכני כללי ומטאורולוגיה לרישיונות טייס פרטי ומסחרי בהגדר אווירון ייערכו במשרדי חברת פילת.


על מנת לתאם מועד למבחן במקצועות אלה אתם מתבקשים לבצע את הפעולות הבאות:
o    לשלם את האגרה בגין המבחן באתר רת"א בקישור הבא.
o   לשלוח בקשה בדוא"ל לכתובת Pilat@pilat.co.il ולציין את כל הפרטים הבאים:
        §  שם פרטי ושם משפחה.
        §  מספר תעודת זהות.
        §  עותק משובר תשלום האגרה.
        §  מספר טלפון ליצירת קשר.
        §  את נושא המבחן וסוג הרישיון המבוקש.
        §  לציין את האזור מבוקש לביצוע הבחינה: חיפה / פתח תקוה / קיבוץ שובל.
o  נבחנים אשר כבר נקבע להם מועד למבחן ביישום MyVisit ומבקשים להיבחן בפילת מתבקשים לבטל את המועד שקבעו ביישום בטרם ישלחו את הבקשה החדשה לחברת פילת.
נבחנים שלא יבטלו את המועד שכבר נקבע להם ביישום MyVisit, פנייתם לא תזכה למענה וזאת, ללא הודעה נוספת.
o  נציגי השירות של חברת פילת יחזרו לנבחנים במייל חוזר לתיאום המועד המתאים.
o  נבקשכם להימנע מפניות בטלפון ולהמתין בסבלנות למייל החוזר מחברת פילת.
o  החל מפרסום הודעה זו לא תתאפשר קביעת מבחנים במערכת MyVisit במקצועות הנ"ל למבקשי רישיון טייס פרטי ומסחרי.

לתשומת ליבכם – הודעות על ביטול הגעה למבחן יש להעביר במייל לפילת וזאת עד 7 ימים לפני המועד שתואם. נבחן אשר יבטל את הגעתו בתוך 7 ימים ממועד הבחינה יועבר לסוף תור הממתינים.
            בהצלחה לכל הנבחנים.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.