לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ביום 14/7/2020 פורסם חוק שירותי התעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף - 2020  (להלן – חוק הוראת השעה), אשר שינה באופן זמני את זכאויות הנוסעים להטבות עקב ביטול טיסה או איחור / הקדמה במועד ההמראה שלה לפי החוק הקבוע.

אחד השינויים בהטבות להן זכאים הנוסעים לפי החוק הקבוע הוא כי מועד הזכאות להשבת תמורה בנסיבות המזכות בעילה זאת,  נדחה מ- 21 ימים מיום שהנוסע הודיע על רצונו בהשבת תמורה לחברת התעופה, ל- 90 ימים ממועד ביצוע הטיסה, או עד 14 באוגוסט 2020, לפי המאוחר. התאריך של ה- 14 באוגוסט יועד לתת מענה לטיסות שבוטלו,  אשר במועד חקיקת החוק חלפו כבר מעל 90 ימים מאז מועד המראתן המתוכנן.

מוצע להאריך את התקופה להשבת התמורה כך שהיא תהיה בתוך 90 ימים ממועד ביצוע הטיסה או עד ליום 1 באוקטובר 2020. בפועל, הארכה זו תהיה ישימה לטיסות שמועד המראתן היה ב- 2/7/2020 או לפני כן.

ההארכה המוצעת היא בשל כך שבעת אישור חוק הוראת השעה, הצפי להתאוששות בענף התעופה היה מוקדם יותר. לנוכח המשך ההגבלות, והמצב התזרימי שבו מצויות חברות התעופה, מוצע להאריך את פרק הזמן שבו נדרשות חברות התעופה להשיב את התמורה ללקוחותיהן, בהתאם לחוק, וזאת על מנת לסייע בהבטחת ההשבה ללקוחות חברות התעופה.

זהו   קישור לנוסח תזכיר החוק.

בשל דחיפות הנושא הנכם מוזמנים להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום א' ה- 2/8/2020 בשעה 10:00 בבוקר. את ההערות יש לשלוח לכתובות דוא"ל levyr@mot.gov.il  ו- donyehiyai@mot.gov.il

התזכיר לא פורסם באתר התזכירים הממשלתי עקב תקלה טכנית באתר שאינה מאפשרת העלאת קבצים.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.