הציבור מוזמן להעיר בדחיפות, עד ליום א' 2/8/2020 בשעה 10:00 בבוקר, לתזכיר חוק לתיקון חוק שירותי התעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף – 2020  - שיאריך את התקופה להשבת התמורה שנקבעה בחוק הוראת השעה כך שהיא תהיה בתוך 90 ימים ממועד ביצוע הטיסה או עד ליום 1 באוקטובר 2020 (במקום  90 ימים ממועד ביצוע הטיסה או עד ליום 14 באוגוסט 2020). 

לתזכיר החוק והכתובת להעברת הערות היכנסו לקישור זה