לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח2018 – מתקבלות במשרד רשם כלי הטיס ברשות התעופה האזרחית בקשות למידע אודות יחידים.

בהתאם לסעיף 2 לחוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים,  התשע"ח-2018 ולסעיף 125 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח2018 –, לצורך קבלת המידע על הנאמן להגיש למשרדנו בדוא"ל caaireg@mot.gov.il  כתב מינוי לנאמן (בין אם במסגרת צו הממונה בדבר פתיחת הליכים,  ובין אם כמסמך נפרד) -   חתום בחתימה דיגיטלית.

ניתן להעביר בקשות למידע בדואר כאשר המסמכים הנדרשים יועברו במקור (או העתק נאמן למקור מאושר בחותמת וחתימת עו"ד), למען הבא:
רשות התעופה האזרחית – רשם כלי הטיס
בית גולן
ת.ד. 1101
קרית שדה התעופה 70100

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.