אנו שמחים להודיע על חידוש מבחני הבקיאות באנגלית ורדיו טלפון (RT) הנערכים על ידי חברת פילת. בשלב הראשון יבחנו הנבחנים שמועד בחינתם נדחה ואלה שנרשמו אליה עד להטלת המגבלות.
חברת פילת תפנה באופן ייזום לנבחנים אלה לצורך תיאום מועד חדש ואין צורך לפנות ולהתקשר לחברה בענין זה.
על פתיחת ההרשמה למועדים חדשים תימסר הודעה נפרדת באתר פילת ובאתר רשות התעופה האזרחית. אנא עקבו אחר הפרסומים באתרים והימנעו מבירורים בענין עד לפרסום המועדים.
לאחר פרסום המועדים, יש לפנות במייל בלבד לכתובת: pilat@pilat.co.il, בפנייתכם יש לכלול: שם מלא, מספר ת"ז, טלפון נייד ואישור על תשלום האגרה (במידה וזו שולמה). מענה יינתן בהקדם במייל חוזר.
המבחנים יחודשו תחת מגבלות והנחיות משרד הבריאות ועל-כן ההשתתפות במבחן תותר על פי הכללים הבאים:

1) יש להגיע לאתר החברה על פי זימון בלבד.

2) הגעה לאתר תהיה בשעה הנקובה בזימון.

3) בסיום הבחינה ולאחר קבלת התוצאה יש לעזוב את משרדי החברה באופן מידי.

4) יש לשמור על כללי הריחוק החברתי ולשמור על מרחק של 2 מ' מאדם לאדם.

5) יש לעטות מסיכה במשך כל זמן השהיה באתר הבחינה למעט בחלק המבחן הנערך בעל פה.

6) במידה ואינך חש בטוב או חש באחד או יותר מהתסמינים הבאים , הינך מתבקש להודיע במייל לחברת פילת, מוקדם ככל האפשר לפני מועד הבחינה, ולהימנע מהופעה למבחן:
  · חום גוף מעל 38 מעלות
  · שיעול
  · קושי נשימתי