בתמצית, בית המשפט קובע כי:

1. החלטת מנהל רת"א אינה סותרת את התמ"א.
2. מנהל רת"א מוסמך לשקול שיקולי רעש.
3. ההחלטה אינה סותרת את פסיקת העליון בעניין בארות יצחק.
4. ההחלטה של מנהל רת"א סבירה, מנומקת ועניינית ונשענת על תשתית ראויה לרבות שמיעת עמדת המשרד להגנת הסביבה.

בשורה התחתונה נדחו כלל הטענות של כל העותרות לרבות טענות ת"א ואור יהודה שתמכו בהגדלת השימוש במסלול 21 לנחיתות.

לפסק הדין המלא >>  לחצו כאן