- מדיניות רת"א בקשר עם זכויות בעל רישיון מדריך טיס להדריך על טיפוס כלי טיס המופיע ברישיון הטייס שלו ⇐ לחצו כאן

- הודעה חשובה לציבור הנבחנים במבחנים עיוניים לרישיון טייס פרטי וטייס ומסחרי ⇐ לחצו כאן

- עלון מידע בנושא מערכות כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) המופעלות מחוץ לקשר עין  ⇐ לחצו כאן 

- הודעה בדבר תיקון תקנה 31 בתקנות הרישיונות  -  הארכת תוקף מבחן עיוני לעובדי טיס ⇐ לחצו כאן

- רשימת מפעילי טיסה ומארגנים שמסרו הודעה על ירידה במחזור הכנסותיהם ושהמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך ⇐ לחצו כאן

- הודעה לציבור בנושא קבלת קהל ⇐ לחצו כאן

- בקשות בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (התשע"ח –2018) במשרד רשם כלי הטיס ⇐ לחצו כאן

- עדכון בנושא ביצוע מבחנים מעשיים ועיוניים ⇐ לחצו כאן

 - סיוע של מדינות לחברות תעופה על רקע מגפת הקורונה ⇐    לחץ כאן

-  סקירה בנושא ההשלכות הכלכליות של מגפת הקורונה על נמלי התעופה ⇐ לחץ כאן

- חידוש מבחני הבקיאות באנגלית ורדיו טלפון (RT) ⇐ לחצו כאן

 - דחיית ערעורו של יהודה מעוז נגד רשות התעופה האזרחית - הטלת עיצום כספי - צ'ק שדה דב ⇐ לחצו כאן

- משמעויות אי חידוש הנוטאם - איסור טיסות בכפוף למגבלות הקורונה ⇐  לחצו כאן

- הודעה על הפעלת כטב"ם רטורי (רב להב) ⇐ לחצו כאן

- להודעה בדבר הארכת תוקף רשיונות, תעודות, אישורים ופטורים קצובים בזמן ⇐ לחצו כאן

- לפרסום פס"ד בעניין העתירות נגד מנהל רת"א על תבנית תפעול מבצעי לנתב"ג ⇐ לחצו כאן