הודעה על הפעלת כטב"ם רוטורי (רב להב) הטעונה רישיון מונית אוויר לפי הפרק השנים עשר לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב – 1981

לצפייה בקובץ >>  לחצו כאן